Persoon met laptop

Makkelijk en veilig identificeren op afstand doe je met ID Contact

Het doel van het project ID Contact is dat iedereen op een toegankelijk en veilige manier zijn of haar persoonlijke overheidszaken regelen. Of dat nu via telefoon, chat of videobellen is.

Zo werkt ID Contact

ID Contact in het kort

nwoners kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente, maar ze kunnen pas echt goed geholpen worden na persoonlijke identificatie.

Met ID Contact kan elke inwoner zich makkelijk en veilig identificeren op afstand en op betrouwbare wijze persoonsgegevens uitwisselen via telefoon, chat of video.

Zo kan iedereen zonder fysieke afspraak persoonlijke diensten afnemen, wat leidt tot minder baliebezoeken. En inwoners houden de regie op hun persoonsgegevens.

ID Contact fungeert als een stekkerdoos: bestaande communicatiesystemen zijn erop aan te sluiten via plug-ins. Dat biedt inwoners meteen een veilige omgeving voor authenticatie en identificatie.

Bekijk het webinar

"ID Contact staat voor een toegankelijkere en veiligere online en telefonische dienstverlening. Met het oog op de toekomst."

Hoe het werkt

1. Kanaal kiezen

De inwoner met een vraag voor de gemeente kiest of hij contact wil met de gemeente via telefoon, chat of video. ID Contact werkt met alle communicatiesysteme.

2. Inloggen met authenticatiemiddel

De inwoner identificeert zich door in te loggen bij bijvoorbeeld DigiD of IRMA. ID Contact werkt met alle authenticatiemiddelen.

3. Toestemming geven

De inwoner ziet welke persoonsgegevens worden getoond aan de medewerker van de gemeente en geeft hiervoor toestemming.

4. ID Contact toont gegevens

ID Contact toont de persoonsgegevens in het communicatiesysteem van de gemeente. Na het gesprek verwijdert ID Contact de gegevens binnen 15 minuten.

5. Medewerker gemeente ziet gegevens

Zodra de medewerker van de gemeente contact heeft met de inwoner, is de medewerker zeker dat dit de juiste persoon is en kan hij de inwoner direct helpen met zijn vraag.

6. Geregeld!

De inwoner heeft antwoord gekregen op zijn vraag en het proces is afgerond, veilig en op afstand.

Partners van ID Contact

ID Contact is het resultaat van een innovatiepilot van de gemeenten Arnhem, Nijmegen en de Drechtsteden in samenwerking met onze partners. Het project is gerealiseerd met een bijdrage vanuit het Innovatiebudget Digitale Overheid 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Drechtsteden
Belastingdienst
HAN
Tweede Golf
Arnhem
Nijmegen
Novum
Logius

Meer weten?

Wil je meer informatie over het project ID Contact? Neem dan vrijblijvend contact op.

Maak contact