Development

Bij het project ID Contact staat digitale identificatie en authenticatie bij persoonlijke gemeentelijke dienstverlening van de inwoner centraal. Dit gebeurt op een snelle, makkelijke en veilige wijze.

De techniek die ervoor zorgt dat dit kan en dat ID Contact op een goede en betrouwbare manier functioneert is open source, zodat het goed is te gebruiken door anderen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

De techniek van ID Contact

Het open source product ID Contact vormt als het ware een stekkerdoos waar alle leveranciers van authenticatiemethoden en alle leveranciers van communicatieplatforms via een plug-in op kunnen aansluiten. Zo kan elke gemeente ermee aan de slag.

Het systeem leent zich voor het opzetten van geauthentiseerde communicatie tussen eindgebruikers en bijvoorbeeld medewerkers van een bank, notariskantoor of gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC).

Via een markconsultatie op GitHub hebben leveranciers meegedacht over de ontwikkeling van een plug-in.

Hoe werkt ID Contact?​

Hieronder is een schematische uitwerking van ID Contact in de praktijk te zien. Zodra een inwoner naar de gemeente (video)belt of een chat begint, maakt ID Contact het mogelijk om te zien of iemand daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn. Ook krijgt de medewerker van het KCC direct inzage in de relevante persoonsgegevens. Zo wordt de inwoner snel geholpen. Zelfs op afstand.

Documentatie

Integratiepartners kunnen op het online platform docs.idcontact.nl alle documentatie vinden over de werking van ID Contact en de ontwikkelde techniek.

Het project ID Contact brengt diverse technieken voor authenticatie samen en helpt bij de juiste keuze én koppeling tussen degene die de persoonlijke data zendt en degene die het ontvangt. Dit proces gebeurt automatisch en volledig digitaal. Bij de ontwikkeling van de techniek is rekening gehouden met open source, privacy en veiligheid.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het project ID Contact? Neem dan vrijblijvend contact op.

Maak contact